All videos in category VOA Tigrigna (509 videos) - page 15

  • ​ Audio VOA Tigrigna: Dr. Awet Woldemichael "ባእሲ ሓራምዝ ፡ ሳዕሪ ንምጉዳእ" ሳዕቤናት ቅርሰና ኣብ ሶማሊያ፡መጽናዕታዊ ጸብጻብ "ባእሲ ሓራምዝ ፡ ሳዕሪ ንምጉዳእ" ሳዕቤናት ቅርሰና ኣብ ሶማሊያ፡መጽናዕታዊ ጸብጻብ ናብ ሶማሊያ ዞባ ፑንትላንድ 4ተ ግዜ ተመላሊሱ። ሳዕቤናት ቅርሰና ኣብ ህዝቢ`ቲ ከባቢ ዘምጽኦ ሳዕቤን ብዝምልከት ዘካየዶ መጽናዕቱ ኣብ ቀረባ ወጺኡዎ`ሎ። ዶ/ር ዓወት ወልደሚካኤል፡ ዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳ ዘስዓቦ፡ ኣህጉራዊ ቅርፍስ፡…

  • ​ Audio VOA Tigrigna: Eritrean Student ኤርትራዊ ተመሃራይ፡ ካብ ፕረሲደንት ባራክ ኦባማ ናይ መንፍዓት ባጀላ ተቐቢሉ ኤርትራዊ ተመሃራይ፡ ካብ ፕረሲደንት ባራክ ኦባማ ናይ መንፍዓት ባጀላ ተቐቢሉ ኤርሚያስ ኣለም ተኸስተ ካብ 2ይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብዝለዓለ ነጥቢ ድሕሪ ምምራቑ`ዩ ነቲ ወረቐት ምስክር ተቐቢሉ ተመሃራይ ኤርሚያስ ኣለም ተኸስተ ቅድሚ ሓደ ዓመት`ዩ ምስ ስድራቤቱ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ-ግዝኣት ነብራስካ…

  • Audio VOA Tigrigna: Eritrea Constitution ርኢቶ 3ተ ኤርትራውያን፡- ኣብ ልዕሊ ኩነታት ቅዋም ኤርትራ ርኢቶ 3ተ ኤርትራውያን፡- ኣብ ልዕሊ ኩነታት ቅዋም ኤርትራ ዶ/ር ጋይም ክብረብን አቶ ዓብዲራሕማን ሰይድን ካብ ሎንደን  ዓዲ እንግሊዝ፣ አቶ ኣልኣዛር አብርሃም ኸአ ካብ  ዩናይትድ ስቴይትስ ክፍለ ግዝአት ካሊፎርንያ ከተማ ኦክላንድ  ኣብ ልዕሊ'ቲ ኣብ ቀረባ  ፕረዚደንት ኢሳያስ  አፈወርቂ ኣብ  መበል 23 ዓመት ዕለት ነፃነት ኤርትራ…

  • Audio VOA Tigrigna: Eritrea/ Ethiopia Farmers ሓረስቶት ዓዲ-ዃላን ዛላምበሳን ኣብ ፍቕሪ`ምበር ኣብ ምጭኽኻን የለናን ይብሉ ሓረስቶት ዓዲ-ዃላን ዛላምበሳን ኣብ ፍቕሪ`ምበር ኣብ ምጭኽኻን የለናን ይብሉ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሓረስቶት ዶብ ክልቲኡ ሸነኽ ኣራኺቡ`ሎ ኣቶ ኪሮስ ገብረመድህን ካብ ከባቢ ዛላምበሳ ክኾኑ ከለዉ፡ ኣቶ ኣረፋይነ ተኽለ ካብ ከባቢ ዓዲ-ዃላ`ዮም። ኣብ ሩባ መረብ ኮነ ኣብ ምብራቓዊ ሸነዅቲ ዶብ ብፍቕርን…

  • Audio VOA Tigrigna: Catholic Bishops 3ይ ክፍሊ ርኢቶ 3ተ ኤርትራውያን፡- ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ኩነታት ኤርትራ 3ይ ክፍሊ ርኢቶ 3ተ ኤርትራውያን፡- ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ኩነታት ኤርትራ ዶ/ር ጋይም ክብረብን አቶ ዓብዲራሕማን ሰይድን ካብ ሎንደን  ዓዲ እንግሊዝ፣ አቶ ኣልኣዛር አብርሃም ኸአ ካብ  ዩናይትድ ስቴይትስ ክፍለ ግዝአት ካሊፎርንያ ከተማ ኦክላንድ  ኣብ ልዕሊ'ቲ ኣብ ቀረባ 4ተ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ "ሓውካ አበይ…