Kahsay Habteslase Zawya - Caramella - New Eritrean Music 2017

Video: Kahsay Habteslase “Zawya” – Caramella | ካራሜላ – New Eritrean Music 2017


 
 
Video: Kahsay Habteslase “Zawya” – Caramella | ካራሜላ – New Eritrean Music 2017

 

 

Kahsay Habteslase Zawya - Caramella - New Eritrean Music 2017