Video: Nehmiya Zeray – Geleleka Gele Aleka ገለለካ – Eritrean Music

2515
-

Nehmiya Zeray – Geleleka Gele Aleka ገለለካ – Eritrea Music

Nehmiya Zeray - Eritrean Music