Video: Meadi sne Tibeb (July 28, 2013)

Video: Meadi sne Tibeb (July 28, 2013): Meadi sne Tibeb is an Eritrean Television (ERI-TV) weekly show from Asmara, Eritrea. 

Meadi sne Tibeb 7_28