Video: Hagos Suzinino “Kotzarit” – Eritrea Comedy

Video: Hagos Suzinino "Kotzarit" – Eritrea Comedy: Hagos Woldegebriel Suzinino, Abraham Antico play on this comedy "Kotzarit" from Asmara, Eritrea. 

Suzinino - kotzarit